2 + 4

Kobberäv
Rävunge på havets små kobbar utmed norska kusten